REZULTAT NIEOBECNOŚCI

W rezultacie nieobecności mogą ujść uwadze kurato­rów oświaty do chwili, kiedy problem osiągnie bardziej zaawansowane, poten­cjalnie nieodwracalne stadium. Wtedy nieoceniona może się okazać czujność szkolnej pielęgniarki. W przypadku odmowy chodzenia do szkoły rola nauczycieli polega także na organizowaniu środowiska szkolnego. Czasem oznacza to wprowadzenie krót­koterminowych zmian w rozkładzie zajęć dziecka, dzięki którym zminimalizo­wane zostanie ryzyko pozostawienia dziecka bez wsparcia w sytuacjach postrze­ganych jako zagrażające (np. podczas przerwy obiadowej), zredukowane prawdopodobieństwo prześladowania w związku z niedawnymi nieobecnościa­mi oraz zapewniony dostęp do nauczycieli, którzy w razie potrzeby służyć mu będą radą, pomocą i wsparciem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!