RODZICE LUB OPIEKUNOWIE

Rodzice lub opie­kunowie dziecka często nie są zaniepokojeni jego zachowaniem i nie poszu­kują pomocy bez interwencji nauczycieli. W dokładnej analizie stwierdza się zazwyczaj istnienie problemów w nauce – specyficznych, jak np. dysleksji lub bardziej ogólnych, związanych ze słabym radzeniem sobie z wymaganiami szkoły.Typ II – dzieci, których trudności przejawiają się głównie w rodzinie. Proble­my są związane z ciągłym brakiem posłuszeństwa i zachowaniami prowoka­cyjnymi. Mogą pojawić się też zachowania destrukcyjne, jak np. podkładanie ognia; powszechnie występują konflikty z rodzeństwem. Sytuacja rodzinna jest zazwyczaj trudna, ze względu na konflikt małżeński lub biedę i złe wa­runków bytowe. W takich przypadkach zwykle brak doniesień o złym zacho­waniu dziecka ze strony nauczycieli, trudności nie występują też w towarzy­stwie krewnych lub przyjaciół rodziny.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!