ROKOWANIA

Ogólny sposób postępowania w przypadku stwierdzenia jadłowstrętu psy­chicznego znany jest już od kilku lat, jednak rezultaty nie zawsze są takie same. Dzieje się tak dlatego, że powrót do zdrowia w dużo większej mierze zależy od skuteczności przedsięwziętych działań psychologicznych niż od osiągnięcia od­powiedniej wagi. Ogólnie rzecz biorąc, ponad połowa dziewcząt osiąga możliwą do zaakceptowania wagę i ponownie zaczyna miesiączkować, jednak wyniki chłopców są znacznie gorsze (Steinhausen i in., 1991).Rokowania są tym mniej pomyślne, im młodszy jest pacjent w momencie za­chorowania (Walford i McCune, 1991).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!