ROLA DIETY

Istnienie zaburzeń związanych z rodziną wymaga dokładnego ich przeanali­zowania w celu precyzyjnego określenia czynników wywołujących problemy z zachowaniem. W takiej sytuacji właściwym środkiem zaradczym jest terapia rodzinna; zdarza się też, że główny opiekun dziecka cierpi na depresję, która wymaga odpowiedniego leczenia. Pojawienie się objawów we wczesnym dzieciństwie, opóźnienie w rozwoju występowanie trudności w różnym otoczeniu wskazują na typ ostrej nadaktyw­ności. W podobnych przypadkach zazwyczaj na wstępie ustala się, czy problemy dziecka nie są związane z jego dietą.Spory wkład w badania nad wpływem diety na zachowanie wywarła praca ze­społu naukowców z Great Ormond Street Hospital w połowie lat osiemdziesią­tych (Egger i in., 1985). Wykazano w niej, że u niektórych młodych ludzi nad­mierna aktywność może być powodowana przez dietę. Szczególną uwagę zwrócono także na trudności związane z diagnozowaniem i leczeniem podob­nych przypadków.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!