ROLA KOREKCYJNA INFORMACJI

Nie mniej ważna od motywacyjnej jest rola korekcyjna informacji. Chodzi o treści zawarte w informacji. Jest pożądane, by dane, które w niej występują, mogły ukierunkowywać dalsze działanie podmiotu, służyć do korekty. Jest to bardzo ważna właściwość informacji o    wynikach. Wartość informacji nie zawierających danych, które mogłyby temu celowi służyć, jest niewspółmiernie mniejsza. Pożądane uszczegółowienia mogą przybierać różnorodną formę i nie ona jest najważniejsza. Chodzi o to, by uszczegółowienia te prowadziły do celu, jakim jest ułatwienie korekty, a w konsekwencji — podwyższenie wyników, optymalizacja działań. W związku z tym za niewystar­czające można uznać ograniczanie się — jak to często bywa w naucza­niu — do ogólnych ocen wyrażanych w stopniach: niedostatecznie, dostatecznie, dobrze, bardzo dobrze.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!