ROLA SZKOŁY

Nie ulega jednak wątpliwości, że w środowisku szkol­nym, w którym mnożą się przypadki wagarowania, dręczenia i zachowań destrukcyjnych, gdzie sztywne zasady dzielenia na klasy oznaczają, że dziecko może znaleźć się w grupie pełnej nieżyczliwych i wyalienowanych rówieśników, gdzie relacje pomiędzy nauczycielami i uczniami są zazwyczaj bezosobowe i nie­przyjazne, a to, co dzieje się w toaletach i innych miejscach użyteczności pu­blicznej wymyka się spod kontroli personelu, istnieje wiele potencjalnych czyn­ników powodujących odmowę chodzenia do szkoły. W podobnych przypadkach wysiłki podejmowane w pracy z dzieckiem i jego rodziną mogą się okazać nie­wystarczające. Nauczyciele odgrywają kluczową rolę zarówno we wczesnym wykrywaniu trudności, jak i w zapewnieniu uczniom w szkole maksimum wsparcia i pomocy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!