ROLA W ŚWIECIE DZIECKA

Każ­demu rodzicowi, który próbował pomóc swemu dziecku w odrabianiu lekcji zdarzyło się zapewne usłyszeć wypowiedziane zdenerwowanym tonem sakra­mentalne zdanie: „Ale pani kazała zrobić to inaczej”. Dziecko w tym wieku nie rozumie jeszcze, ze każdą rzecz można zrobić na wiele sposobów – uważa że właściwa jest jedynie metoda zademonstrowana przez nauczyciela, który odgry­wa znaczącą rolę w jego świecie.Pomyślne wykonanie zadań związanych z jednym etapem roz­woju me stanowi warunku przejścia do następnego, niemniej jednak zdobyte miejętnosci pomagają dziecku w pokonywaniu kolejnych stadiów lepiej i sprawniej Problemy napotykane na którymkolwiek z etapów nie powstrzymu­ją rozwoju dziecka, lecz utrudniają go z powodu braków wiedzy i umiejętności.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!