ROZBUDOWANE SZCZEGÓŁY

Przeładowanie obowiązujących programów nazbyt rozbudowany­mi szczegółowymi treściami może być groźne. Nie wpływa ono bowiem tylko na to (czym nie należałoby się niepokoić), że uczniowie będą więcej wiedzieli, ale powoduje gorsze przyswojenie treści pod­stawowych oraz pominięcie tego, co w danym miejscu i czasie byłoby korzystniejsze niż to, co wcześniej zostało ustalone i zaplanowane z góry. Uzupełnienia nie są zazwyczaj możliwe ze względu na brak czasu. Pozostaje sztywna realizacja obowiązującego programu. Innym mankamentem jest to, że treści podstawowe nie funkcjonują łącznie z innymi jako spójny system. Wszystko razem stanowi mozaikę słabo powiązanych wiadomości, nie ustrukturalizowanych wystarczająco, by tworzyć jednolity system.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!