ROZMOWA Z DZIECKIEM

Rozmowa z dzieckiem stanowi na co dzień skuteczną metodę rozwiązywa­nia trudności, nie jest jednak wystarczającym środkiem do rozwiązania proble­mów podobnych do opisanych w tej książce. W przypadku dzieci o dużym po­ziomie lęku lub z fobią, agresywnych i buntowniczych, znane z seriali telewizyjnych pytanie „Czy chcesz o tym porozmawiać?” nie wystarczy, jeśli na­szym celem jest uświadomienie sobie w pełni i zrozumienie złożonych relacji międzyludzkich.Rozmowę, której celem jest udzielenie wsparcia coraz częściej określa się mianem poradnictwa lub doradztwa. Terminy te użyte do opisu sytuacji, w któ­rej omawia się jakieś problemy, są tak ogólne, że tracą swoje specyficzne zna­czenie – rodzice doradzają dzieciom, nauczyciele uczniom, policja potencjal­nym przestępcom, a maklerzy swoim klientom.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!