RÓŻNE KONCEPCJE AKTYWIZOWANIA

I właśnie owa plastyczność systemu wiedzy tworzącego się w umyśle ucznia ma ogromne znaczenie dla dalszego jego rozwoju. Stąd na etapie kształcenia ogólnego nie szczegółowość wiedzy, ale jej sys- temowość powinna być przedmiotem specjalnej troski w nauczaniu.Aktywizować uczniów można różnie. Dotyczy to przede wszystkim stosowanych środków, wiąże się jednak także z takimi czy innymi uszczegółowieniami celów nauczania oraz ze zróżnicowanymi po­glądami na temat wartości (znaczenia, roli) poszczgólnych działań nauczyciela i ucznia. Wybór środka zależy od tego, czemu on ma służyć.Istnieje wiele szczegółowych koncepcji aktywizowania uczniów. Ich autorzy proponują różne środki, które mają wyzwalać taką lub inną aktywność, w przekonaniu, że zapewni ona w nauczaniu pożądane rezultaty, zapobiegnie niepowodzeniom, zlikwiduje (zmini­malizuje) szczególnie dotkliwe trudności.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!