RÓŻNICA CECH

By móc respektować czyjąś podmiotowość, trzeba przede wszystkim ją znać, przy czym nie wystarcza ogólna wiedza o człowieku, na którego się oddziałuje. Niezbędna okazuje się umiejętność dostrzegania zmian,, jakie u niego zachodzą, a ponadto wczuwanie się w aktualną jego sytuację, tak jak on ją przeżywa (potrzeby, stopień ich zaspokojenia, dążenia). Chodzi o empatię — wczuwanie się w przeżycia drugiego człowieka. Jest to właściwość niezwykle ważna dla pedagoga.Pod względem tej cechy ludzie różnią się znacznie między sobą. Są tacy, którzy doskonale wyczuwają sytuację innych osób i niejako współbrzmią z nimi. Są jednak tacy, którzy nie mają tego wyczucia patrzą na drugiego człowieka jedynie ze swego punktu widzenia, uwzględniając co najwyżej wiedzę, jaką mają na jego temat, utrwalone własne poglądy oraz mniemania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!