RÓŻNICA PODEJŚĆ

Różnica podejść jest szczególnie widoczna w odniesieniu do zachowań agre­sywnych. W Wielkiej Brytanii praktycznie nie stosuje się leczenia farmakolo­gicznego w przypadku problemów z zachowaniem i kontrolą agresji. W Stanach Zjednoczonych natomiast lekarze stosują kilka rodzajów leków, z których naj­bardziej popularny jest lit. Lek ten był początkowo przepisywany w psychozach maniakalno-depresyjnych w celu zredukowania gwałtownych zmian nastrojów, charakterystycznych dla tego typu zaburzeń. Okazał się bardzo skuteczny, po­mimo występowania poważnych efektów ubocznych i ogromnego niebezpie­czeństwa w przypadku odwodnienia pacjenta. Wyniki badań nad przydatnością lekuzachowań agresywnych u dzieci nie napawają specjalnym (Alessi i in., 1994), co dodatkowo zachęca do ostrożności w środków farmakologicznych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!