RÓŻNORODNOŚĆ ZADAŃ

Ze względu na różnorodność zadań i programów realizowanych w ośrod­kach dziennych dokonanie ogólnej oceny ich skuteczności jest dość trudne. W ośrodkach zajmujących się zaburzeniami o charakterze psychologicznym około trzy czwarte dzieci wykazuje tendencję do poprawy funkcjonowania w dwa lata od wypisania (Place i in., 1990). Poprawa ta dotyczy nie tylko prezen­towanych problemów, lecz również poczucia własnej wartości dziecka i sposobu widzenia przyszłości (Grizenko i in., 1993). Wyniki badań przeprowadzanych po upływie dłuższego czasu od zakończenia leczenia wskazują, że zarówno w przy­padku terapii w ośrodkach stałego, jak i dziennego pobytu poprawa utrzymuje się po dziesięciu latach u dwóch trzecich dzieci .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!