ROZPOWSZECHNIENIE

Odmienne sposoby diagnozowania zespołu deficytu uwagi w Europie i Ameryce Północnej są odpowiedzialne za aż dwudziestokrotną różnicę w od­setku dzieci, u których stwierdzono ten zespół na obu kontynentach (Taylor, 1994). Oznacza to, że wnioski z badań klinicznych należy zawsze rozpatrywać z uwzględnieniem zastosowanych w nich kryteriów diagnostycznych.Można to zilustrować wynikami badań, według których cechy stanowiące w USA kryteria diagnostyczne zespołu deficytu uwagi obserwuje się aż u jednej czwartej dzieci w Wielkiej Brytanii (Goodman i Stevenson, 1989), dlatego w Stanach Zjednoczonych odsetek 9-14% (Weiss, 1991) odzwierciedla rozpo­wszechnienie szeroko pojętego zaburzenia, które obejmuje wszystkie z opisa­nych powyżej typów. Przy zastosowaniu najwęższej definicji, dotyczącej poważ­nej nadaktywności, odsetek dzieci cierpiących na nią w Wielkiej Brytanii wynosi 1-3 % populacji (McArdle i in. 1993), przy czym zaburzenia te czterokrotnie częściej występują u chłopców .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!