ROZWIĄZYWANIE PROBLEMU

Rosnące stale zainteresowanie terapią krótkoterminową dotyczy również te­rapii rodzinnej. Nic w tym dziwnego, skoro ujęcie systemowe w znacznym stop­niu wpłynęło na rozwój terapii (de Shazer i in., 1986). Techniki wykorzystywane w pracy z indywidualnym pacjentem i grupą dają się przenosić do terapii rodzin­nej, a terapia krótkoterminowa okazuje się równie skuteczna w pracy z rodzi­nami (Berg, 1994). Jak sama nazwa wskazuje, podczas sesji zadaniem terapeu­ty jest ciągłe ukierunkowywanie rozmowy na tematy związane z poszukiwaniem rozwiązań problemów. W tym celu terapeuta wkomponowuje się w proces ro­dziny, jednocześnie zwracając uwagę na wyjątki od reguły, że „zawsze jest jakiś problem”, oraz na wcześniej znalezione potencjalne rozwiązania i mocne stro­ny, które rozpoznaje cała rodzina lub jej poszczególni członkowie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!