ROZWIJANE UMIEJĘTNOŚCI

Około drugiego roku życia dziecko potrafi rozpoznawać poszczególne osoby, zaczyna też odtwarzać swoje doświadczenia w zabawie. Dzięki temu zdaje sobie sprawę, że coś się wydarzyło, lecz nie jest w stanie umieścić wydarzeń w szerszym kontekście. Oznacza to, że dziecko w tym wieku nie potrafi przewidywać wydarzeń i ich konsekwencji, ponieważ nie ogarnia ich kontekstu, który mógłby dostarczyć mu niezbędnych wskazó­wek. Zabawa trzyletniego dziecka staje się bardziej skomplikowana i zaczyna pełnić rolę pośrednika w rozumieniu otaczającego je świata. Towarzyszy temu radykalna zmiana sposobu myślenia, w miarę jak dziecko uświadamia sobie, że kształt otoczenia nie zależy wyłącznie od jego własnych działań.Około czwartego roku życia dziecko rozwija umiejętność rozpoznawania różnych sposobów postępowania i jest w stanie wybrać jeden z nich, a tym sa­mym zaczyna uświadamiać sobie istnienie przyczyn problemów niezależnych od jego własnych działań. W wieku sześciu lat umiejętność ta rozwija się do tego stopnia, że dziecko potrafi powiązać przyczyny wydarzeń ze źródłem, na które nie ma wpływu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!