SANKCJE ZA NIEOBECNOŚĆ

Sankcjami za nieobecność w szkole mogą być wstrzymanie nagród i wprowadze­nie ograniczeń dotyczących zajęć dziecka w czasie wolnym.Trzeba jednak pamiętać, że metody te nie powinny ograniczać się do poje­dynczych kategorii, gdyż w wielu przypadkach odmowa chodzenia do szkoły może wynikać z kilku przyczyn. Jak zawsze, plan interwencji powinien być ela­styczny i odpowiadać indywidualnym potrzebom pacjenta.Autorami większości publikacji na temat odmowy chodzenia do szkoły są badacze amerykańscy (zazwyczaj o wykształceniu medycznym), którzy posiada­ją niewielkie doświadczenie w sprawach edukacji. W swoich pracach koncentru­ją się oni zazwyczaj na dziecku i rodzinie, traktując szkołę jako instytucję, do której dziecko powinno się przystosować. Stąd najprawdopodobniej bierze się fakt, że w literaturze fachowej niewiele miejsca poświęca się odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób szkoła może pomóc dziecku przezwyciężyć niechęć do uczęszczania na lekcje.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!