SKUTECZNOŚĆ TERAPII RODZINNEJ

Badania nad terapią rodzin pokazują, że niezależnie od podejścia ten rodzaj pracy może przynieść ogromne zmiany w środowisku dziecka i prezentowanych przez nie problemach (Weisz i in., 1992). Podsumowanie wyników 19 badań do­wodzi, że terapia dała pozytywne rezultaty w przypadku 76% rodzin, przy czym największa poprawa następowała po około dziesięciu miesiącach od jej zakoń­czenia (Markus i in., 1990). Po pięciu latach pozytywne skutki terapii w dużej mierze zanikły. W badaniach starano się także ustalić, które elementy pracy z rodziną przy­czyniają się do pozytywnych przemian w największym stopniu. Studia nad pro­cesami rodzinnymi sugerują, że osłabienie przymierza rodzica z dzieckiem oraz określenie właściwego zakresu władzy rodzicielskiej pomagają ograniczyć zabu­rzone zachowania dzieci (Mann i in., 1990). Podobne efekty przynosi nakłonie­nie rodziców, by przestali skupiać się na kwestiach organizacyjnych (takich, jak np. pora udawania się na spoczynek) i skoncentrowali się bardziej na wątkach emocjonalnych (Heatherington i Friedlander, 1990).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!