SPOSÓB KONSTRUOWANIA

W związku z tym nie tylko nie można zrezygnować z nich w oddziaływaniach pedagogicznych, ale one powinny dominować w stosowanych wzmocnieniach. Z zaleceniem tym niezgodne jest to, co obserwuje się najczęściej w praktyce: dominuje system kar. Różnego rodzaju regulaminy, zamiast określać przede wszystkim pożąda­ne zachowania i to, co zyskuje się w ich wyniku, akcentują często zachowania niedozwolone i rygory, z jakimi trzeba się liczyć w przypadku ich wystąpienia. W miejsce pożądanego systemu zachęt ustanawia się system zakazów. Ten sposób konstruowania regulaminów (odzwiercied­lający bardziej ogólne zasady dominującego postępowania) w prawid­łowościach psychologicznych nie ma uzasadnienia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!