SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Niektóre sposoby postępowania pedagogicznego są tak różne, że zyskały odmienne nazwy. Wyodrębnia się często autokratyczny, demokratyczny i liberalny sposób postępowania. Każdy z nich ma zwolenników, aczkolwiek możliwość stosowania ich, a także obiek­tywna w artość (z Uwagi na to, do czego prowadzą) nie jest jednakowa. Autokratyczny sposób postępowania polega na autorytatywnym kierowaniu zachowaniem ucznia-wychowanka przez wydawanie pole­ceń i formułowanie zakazów. Uczeń-wychowanek dowiaduje się, co powinien, a czego nie powinien robić. Wszystko dokonuje się w wa­runkach ściśle kontrolowanych. Wydający polecenia i formułujący zakazy nauczyciel-wychowawca oczekuje zgodnego z nimi postępowa­nia. Postępowanie takie uważa za normalne i na ogół poświęca mu mało uwagi, koncentruje się natomiast na przypadkach niewykonania polecenia (nierespektowania zakazu) i stosuje wówczas kary.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!