ŚRODKI ANTYDEPRESYJNE

W ostrych postaciach zaburzeń słabej koncentracji i nerwowości towarzyszą niekiedy objawy smutku i cierpienia. To połączenie symptomów nadmiernej ak­tywności i depresji podsunęło badaczom pomysł stosowania w leczeniu środ­ków antydepresyjnych. Wyniki wskazują na pozytywne skutki we wszystkich gru­pach wiekowych, szczególnie wśród dorastających (Wilens i in., 1993). Metoda ta stanowi alternatywę dla środków pobudzających, szczególnie jeżeli zachodzi obawa, że mogły by one być nadużywane. Reakcja na środki antydepresyjne nie jest natychmiastowa, jak to się dzieje w przypadku środków pobudzających, stąd konieczność kontynuowania kuracji przez kilka tygodni, zanim uda się jednoznacznie określić jej efekty. W związ­ku z tym trzeba wszystkim zainteresowanym dókładnie wyjaśnić, że nie należy oczekiwać natychmiastowej poprawy i nie odstawiać leku przedwcześnie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!