ŚRODKI FARMAKOLOGICZNE

Leczenie farmakologiczne, a szczególnie stosowanie środków pobudzają­cych centralny układ nerwowy, było przedmiotem wielu prac badawczych. Naj­częściej stosowane są leki należące do grupy amfetamin, np. metylfenidat (o handlowej nazwie Ritalin) lub deksamfetamina (nazwa handlowa – Dexedryna), które zmieniają poziom substancji chemicznych w mózgu i jak się wydaje, wspomagają koncentrację uwagi u niektórych dzieci. Są to jednak substancje narkotyczne i wywołują czasami uzależnienie. Ponadto leki te wywołują efekty uboczne i mogą powodować u dzieci zaburzenia snu, rozdraż­nienie i niepokój. Wśród innych efektów obserwuje się suchość w ustach, poce­nie się, palpitacje, bóle głowy i żołądka. Niektórzy badacze donoszą o skutkach w postaci zahamowania wzrostu (Gittelman i Mannuzza, 1998), lecz najnowsze dane wskazują na związek niskiego wzrostu z zespołem deficytu uwagi i nad- j miernej aktywności ruchowej (ADHD), a nie z leczeniem .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!