ŚRODKI POBUDZAJĄCE

Wyniki badań przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych wskazują, że metylfenidat powoduje umiarkowane złagodzenie objawów u dzieci w wieku przedszkolnym i wyraźniejszą poprawę u dzieci starszych (Spencer i in., 1996a). Najbardziej widoczne polepszenie obserwuje się w zakresie redukcji nadmier­nej aktywności i impulsywności dziecka, wzrostu zdolności koncentracji uwagi (Wilens i Biederman, 1992), osiągnięć szkolnych oraz funkcjonowania poznaw­czego i pamięci (O’Toole i in., 1997).Nie do końca wiadomo, czy wywołane podawaniem leku zmiany w zakresie koncentracji uwagi wpływają na inne aspekty funkcjonowania dziecka. Wydaje się, że metylfenidat przyczynia się do poprawy interakcji społecznych dziecka zwiększa jego zdolność porozumiewania się z innymi ludźmi.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!