STAWIENIE CZOŁA SYTUACJI

Dziecko czuje się niezdolne sta­wić czoła sytuacji i w rezultacie zaczyna odczuwać rosnący lęk. Pozostanie w do­mu pozwala uniknąć problemu, a spadek przykrego napięcia emocjonalnego działa jako wzmocnienie. W terapii poznawczej terapeuta i dziecko wspólnie odkrywają nieprzydatne, niewłaściwe i nierealistyczne przekonania, które są następnie kwestionowane i w miarę możliwości zastępowane przez nowe treści. W czasie terapii pomaga się dziecku rozpoznawać i kontrolować te jego twierdzenia pod własnym adre­sem, które powodują niepokój i lęk. Nieprzystosowawczym myślom (np. „Kole­dzy mnie wyśmieją, jeśli źle odpowiem na pytanie”) przeciwstawia się konku­rencyjne, bardziej pozytywne koncepcje (np. „Każdy czasem popełnia błędy, inne dzieci pewnie nie zwrócą na mnie uwagi”).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!