STEROWANIE AKTYWNOŚCIĄ

To, czym uczeń się zajmuje, nie powinno być narzucane z zewnątrz, ale wynikać z rzeczywistych jego potrzeb poznawczych. Tylko wtedy można liczyć z jego strony na silne zaangażowanie, a ono jest podstawowym warunkiem skuteczności tego rodzaju nauczania.W sterowaniu aktywnością ucznia można wyróżnić dwie (niełatwe do ścisłego rozgraniczenia) składowe i związane z nimi dwa cele.Z jednej strony chodzi o podwyższanie ogólnego poziomu aktywności poznawczej ujawnianej przez ucznia spontanicznie, z drugiej — o ukie­runkowywanie jej, stosownie do realizowanego programu Staranne uwzględnianie tych dwu celów jest bardzo ważne; niedostateczne respektowanie któregokolwiek z nich decyduje o ogólnie niskich rezultatach, świadczących o małej skuteczności nauczania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!