STOSOWANA TERMINOLOGIA

Z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej kojarzono na przestrzeni lat różne symptomy i trudności, lecz trzy spośród nich można uznać za kluczowe: deficyty uwagi, nadaktywność oraz impulsywność.Deficyt (zaburzenie) uwagi oznacza wzorzec zachowania, w którym u dziec­ka obserwuje się jedynie krótkie okresy koncentracji na zadaniach narzuco­nych przez dorosłych, a w czasie zabawy — częste i nagłe zmiany formy ak­tywności. Tę cechę zachowania coraz częściej uznaje się za istotę problemu.Nadaktywność (zwana też hiperaktywnością, hiperkinezą lub nadruchliowością) oznacza wykonywanie czynności w przyspieszonym tempie. Najczęstszym obja­wem jest nieustanne wiercenie się, choć nadmierna aktywność ruchowa może też przejawiać się niemożnością usiedzenia w jednym miejscu przez dłużs;y czas lub niespokojnym chodzeniem tam i z powrotem. Trzeba sobie uświadomić, że jest to faktyczny wzrost aktywności fizycznej, co wykazało porównanie liczby ru­chów dzieci nadaktywnych ze stanem spoczynku .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!