STOSOWANIE NAGRÓD I KAR ORAZ INFORMOWANIE O WYNIKACH

Mówiąc o psychologicznych prawidłowościach uczenia się i naucza­nia, wymienialiśmy m.in. prawo efektu. Jest to jedno z najbardziej ogólnych praw, występujących zarówno w uczeniu się zwierząt, jak i człowieka. Informuje ono, że w zachowaniu jednostki utrwala się przede wszystkim to, po czym następuje stan zadowolenia. Prawo to w szerokim zakresie jest wykorzystywane w oddziaływaniach pedago­gicznych (tak w wychowaniu, jak w nauczaniu), aczkolwiek me zawsze umiejętnie i skutecznie. Zadowolenie bywa wywoływane nagrodami, które mogą przybie­rać różnorodne formy i wcale nie zawsze muszą mieć postać material­ną. Sytuacja nagradzania bywa przeciwstawiana sytuacji karania.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!