STRATA BLISKIEJ OSOBY

Takie przekona­nie dodaje mu otuchy, lecz martwi dorosłych, którzy często myślą, że brak wyraź­nych oznak smutku oznacza, że dziecka „nic nie obchodzi”, lub że fakt śmierci jesz­cze do niego nie dotarł. Oba te przekonania są w rzeczywistości mylne – dziecko po prostu sądzi, że zmarły dokądś wyjechał i nie widzi powodów do niepokoju.W wieku siedmiu lat dziecko rozumie, że śmierć oznacza koniec życia i jest nieodwracalna. Strata ukochanej osoby stanowi dla niego poważny cios, ponie­waż rozumie jej nieodwracalność, lecz nie posiada jeszcze doświadczenia i doj­rzałości emocjonalnej, żeby poradzić sobie z zaistniałą sytuacją. Jego reakcje wywołane poczuciem straty mogą być zbliżone do reakcji osoby dorosłej. Bez­pośrednio po otrzymaniu wiadomości o śmierci ukochanej osoby dziecko reagu­je szokiem i niedowierzaniem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!