STRATEGIE TERAPEUTYCZNE

Strategie terapeutyczne wykorzystywane w tym podejściu mogą być takie same jak w terapii strukturalnej, choć na ogół są stosowane w bardziej ograniczonym zakresie, w związku z czym zadania sta­wiane rodzinie są bardziej konkretne. Powracamy do naszego przykładu: pro­sząc ojczyma, by przejął kontrolę nad czynnościami dziecka związanymi z uda­waniem się na spoczynek, wywołamy zmianę o charakterze strukturalnym, jednakże jej głównym celem będzie usunięcie dziecka z łóżka rodziców. Odmia­ną tak; ej strategii może być wykorzystanie paradoksu (Cade, 1984), polegające na tym, że od rodziny, która nie stosuje się do zaleceń specjalistów, oczekujemy właśnie tego, że się do nich nie zastosuje. Podstawowe zasady interwencji pozo­stają takie same, ale zadania przybierają bardziej ambitny charakter.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!