STYL ODDZIAŁYWAŃ

Nie sprowadzają się one jednak najczęściej do interakcji dwuosobowych. Osoby oddziałujące mają zazwyczaj do czynienia z wieloma uczniami-wychowankami, którzy tworzą grupy; osoby, na które są kierowane oddziaływania, kontaktują się z wieloma nauczy- cielami-wychowawcami, którzy też nie stanowią jedynie zbioru nieza­leżnych indywiduów, ale pozostają ze sobą w określonych powiąza­niach. Zwróćmy uwagę, że to, co dzieje się w sferze nauczania i wy­chowania, nie dokonuje się wyłącznie przez bezpośrednie kontakty nauczycieli-wychowawców z uczniami-wychowankami. Wchodzą po­nadto w grę kontakty między uczniami, a także kontakty między nauczycielami. Ponadto zdajmy sobie sprawę, że w skali ogólnej role nauczyciela-wychowawcy i ucznia-wychowanka nie są całkowicie rozłączne i stałe.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!