SYGNALIZOWANE KONTAKTY

Sygnalizowane kontakty międzyosobnicze stwarzają okazję do realizacji celów pedagogicznych, a to, co dzieje się w ich ramach, decyduje o jakże ważnym — z uwagi na uzyskiwane rezultaty — stylu oddziaływań. Styl ten jest czymś bardzo złożonym i trudnym do opisu ze względu na wielowymiarowość. Wyraża się w nader różnych za­chowaniach, przy czym decydujące są nie proste elementy, ale ich układy. O stylu stanowią raczej ogólne zasady funkcjonujące w od­działywaniach niż konkretne formy zachowań. Te ostatnie analizowa­ne oddzielnie, we wzajemnej izolacji, nie mogą służyć do opisu stylu.Oganiczymy się do kilku szczególnie ważnych spraw.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!