SYTUACJE TRAUMATYCZNE I STRESOWE

Często zastanawiamy się, dlaczego niektórzy ludzie radzą sobie bez więk­szych trudności z przeciwnościami losu, podczas gdy inni tego nie potrafią, wpadają w rozpacz i odczuwają strach. Tego typu zróżnicowanie reakcji nie zo­stało w pełni wytłumaczone, wydaje się jednak, że trudne doświadczenia życio­we mają związek z zapadalnością na choroby psychiczne w okresie dojrzewania. Ich wpływ nie jest ściśle określony, nie można zatem przewidzieć, jaką chorobę wywoła dane wydarzenie i jak będzie ona poważna. Dane z badań w tej dziedzi­nie sugerują, że niektóre dzieci posiadają wewnętrzną silę, która chroni je przed niekorzystnym wpływem przeciwności losu (Goodyer, 1993).Czynnikiem decydującym o rokowaniach co do wpływu traumatycznych przeżyć na dziecko jest jego wiek.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!