SZCZEGÓLNIE STRESUJĄCE SYTUACJE

Z tego opisu rozwoju dziecka wypływa ważny wniosek: przed osiągnięciem pięciu lat dziecko zazwyczaj uważa się za przyczynę traumatycz­nych przeżyć. Na przykład będzie skłonne łączyć śmierć jednego z rodziców z własnym przelotnym pragnieniem, żeby mama lub tata umarli lub obciążać siebie odpowiedzialnością za doznawane krzywdy. Tego rodzaju atrybucje mogą stanowić źródło głębokiego poczucia winy oraz bodziec dla rozwoju rozmaitych zaburzeń psychicznych, także w przyszłości.Wiek dziecka ma decydujący wpływ na sposób, w jaki radzi sobie ono z trud­nymi przeżyciami. Dzieci poniżej piątego roku życia uznają śmierć za odwracalną, sadząc, że dana osoba dokądś wyjechała i być może kiedyś wróci.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!