SZEREG TECHNIK

Doradz­two operuje szeregiem technik, lecz często polega na okazywaniu klientowi za­interesowania i współczucia, które umacniają jego poczucie własnej wartości (Rogers, 1951, 1961), na pomaganiu mu w wyrażeniu emocji związanych z bo­lesnymi przeżyciami (Lindermann, 1944) i w dokładniejszym komunikowaniu uczuć, a także na rozwijaniu jego umiejętności rozwiązywania problemów. W odróżnieniu od psychoterapii, w poradnictwie problemy nie są rozpatrywa­ne w ścisłym odniesieniu do teorii rozwoju, dzięki czemu ta forma pomocy psy­chologicznej jest bardziej dogodna, jeśli na przykład pragniemy ułatwić kliento­wi pogodzenie się z nękającymi go traumatycznymi przeżyciami z przeszłości .

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!