SZUKANIE ODPOWIEDZI

Gdy na przykład szukamy odpowiedzi na pytanie, co w nauczaniu problemowym czynić przedmiotem własnej intensywnej aktywności poznawczej ucznia, co zaś przekazać mu w postaci gotowej, to idea nauczania stymulującego rozwój jednostki ukierunkowuje wyraźnie postępowanie prowadzące do rozstrzygnięć. Trzeba przede wszystkim określić poziom rozwoju jednostki poddanej oddziaływaniom, ustalić, co ona już osiągnęła, a co ma jeszcze przed sobą, zarówno w bliskim następstwie czasowym, jak i w perspektywie odleglejszej. Osiągnięcia rozwojowe należy jedynie utrwalać — mnożenie zadań ćwiczących funkcje już rozwinięte nie ma wartości kształcącej.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!