TECHNIKI EMOTYWNO- WYOBRAŻENIOWE

Technika emotywno-wyobrażeniowa to kolejna metoda redukcji strachu, po­dobna do systematycznej desensytyzacji. Po raz pierwszy zastosowali ją Lazarus i Abramovitz. Polega ona na kojarzeniu każdej sytuacji w hierarchii strachu z wyobrażonymi scenami, które „wywołują uczucie pewności siebie, dumy, afek- tacji, rozbawienia i tym podobnych reakcji hamujących lęk” (1962, s. 191). Naj­częściej przywoływane i wyobrażane są typowe wizerunki bohaterów dziecię­cych (np. sławnego piłkarza) oraz czynności, które dziecko bardzo chciałoby wykonywać (np. kierowanie motorówką). Następnie kojarzone są one z elemen­tami hierarchii strachu przez krótkie historyjki. Tak jak w przypadku systema­tycznej desensytyzacji, procedurę powtarza się aż do ustąpienia niepotrzebnego lęku w sytuacji wywołującej najsilniejsze emocje. Pomimo zastrzeżeń, jakie zgło­sili Kratochwill i Morris (1991), związanych z tym, że metoda ta nie została jeszcze sprawdzona w kontrolowanych badaniach klinicznych, jest ona polecana przez wielu terapeutów, którzy uważają ją za szczególnie skuteczną w pracy z najmłodszymi dziećmi.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!