TERAPIA BEHAWIORALNA

Terapia polega na oddziaływaniu na środowisko klienta w sposób, który umożliwi zastąpienie zachowań powodujących problemy bardziej pożądanymi.W terapii behawioralnej wyróżnia się dwa główne typy uczenia się: warun­kowanie klasyczne i warunkowanie sprawcze. Warunkowanie klasyczne oznacza proces, w którym zachowanie naturalne i pojawiające się w dużej mierze bez udziału woli zostaje skojarzone z neutralnym obiektem lub wydarzeniem (bodź­cem) w sposób, który w konsekwencji prowadzi do powstania skojarzenia mię­dzy jednym a drugim. W efekcie obecność bodźca wywołuje określone zachowa­nie. Prawidłowość ta została odkryta na początku XX wieku w słynnych badaniach Iwana Pawłowa, który poprzedzał karmienie psów uderzeniem w ka- merton, aż wytwarzany dźwięk został skojarzony z jedzeniem.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!