TERAPIA GRUPOWA

Dynamiczna terapia grupowa jest przydatna w podobnych przypadkach, jak te­rapia indywidualna. Daje ona możliwość dzielenia się swoimi problemami z innymi ludźmi i zmniejsza poczucie izolacji, jak również pomaga odsunąć myśli w rodzaju „Tylko mnie to spotkało”. Ten typ terapii wymaga od uczestników umiejętności zno­szenia frustracji wynikającej z konieczności nawiązywania relacji z członkami grupy, choć niektórym może to przynieść korzyści w procesie terapeutycznym. Terapię grupową prowadzi się często dla dzieci oraz grup rodziców, którzy bo­rykają się z podobnymi problemami. Ze względu na efekt redukcji poczucia izo­lacji często stosuje się ją w leczeniu dzieci krzywdzonych. Pozytywnym zjawiskiem w dobrze pracującej grupie jest poczucie wsparcia, dzięki któremu niektórzy jej członkowie są bardziej otwarci, niż byłoby to możliwe w innych okolicznościach.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!