TERAPIA POZNAWCZA

Coraz częściej uznaje się, że wąskie horyzonty behawioryzmu nie zawsze wy­starczają do zrozumienia i leczenia złożonych zaburzeń zachowania. Z tego po­wodu terapeuci behawioralni coraz chętniej uwzględniają w swojej pracy szersze zagadnienia związane z funkcjonowaniem i systemem przekonań dziecka i rodzi­ny, jak również wpływ szerszego kontekstu społecznego (Messer i in., 1993). Terapia poznawcza, posługując się technikami pochodzącymi z różnych źró­deł, stawia sobie za cel pomoc klientom w zmianie sposobu myślenia o swoich problemach, oraz w zmianie ich ogólnego funkcjonowania. U podstaw terapii po­znawczej leży założenie, że nastroje i uczucia są bezpośrednio kształtowane przez treści i sposoby myślenia, czyli procesy poznawcze, takie jak dialog wewnętrzny, za pomocą którego staramy się zrozumieć wydarzenia oraz schemat, według któ­rego je oceniamy.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!