TERAPIA POZNAWCZA

Wiele podejść w terapii poznawczej wychodzi z założenia, że wzorce myśle­nia i sądy dotyczące umiejętności radzenia sobie w sytuacjach potencjalnie trudnych powodują podtrzymywanie nieprzyjemnych emocji i doznań fizycz­nych oraz nieodpowiednich i nieprzystosowawczych wzorców zachowań. Istnie­je wiele metod przekształcania wadliwych procesów myślowych, wśród nich naj­większą popularnością cieszą się: terapia racjonalno-emotywna (Ellis, 1984), terapia poznawcza (Beck, 1976) oraz trening autoinstrukcji (Meichenbaum i Goodman, 1971).W odniesieniu do problemu odmowy chodzenia do szkoły zwolennicy tych podejść zakładają, że pewien aspekt obecności w szkole jest postrzegany przez dziecko jako zagrażający (najczęściej boi się ono, że zostanie skrzywdzone lub coś złego stanie się jego opiekunom w domu).

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!