TERAPIA RODZINNA

Dorastające dziecko nie żyje w izolacji, lecz podlega niezliczonym oddziały­waniom ze strony otoczenia. Kształtują one i zmieniają rozwijające się uczucia, poglądy, w wyniku czego każdy człowiek jest istotą jedyną w swoim rodzaju uformowaną w wyniku interakcji doświadczeń rozwojowych z cechami gene­tycznym, oraz z bieżącymi wydarzeniami życiowymi. Rozpoznanie wagi tych oddziaływan otwiera drogę potencjalnej interwencji, gdyż ich właściwa zmiana może trwale i znacząco wpłynąć na sytuację jednostki. W latach sześćdziesiątych w wielu ośrodkach zaczęto badać możliwości wywoływania takich zmian przy czym koncentrowano się przede wszystkim na rodzinie, gdyż stanowi ona jak zauważył Enkson , źródło najsilniejszych oddziaływań w okresie kształtowania się osobowości człowieka.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!