TERAPIA ŚRODOWISKOWA

Gdy stykamy się z osobą cierpiącą na poważne zaburzenia emocjonalne i zaburzenia zachowania, naturalną reakcję stanowi chęć umieszczenia jej w ośrodku stałego pobytu, gdzie będą możliwe stała pomoc i leczenie, a także odizolowanie od społeczności, w której podobne zaburzenia stanowią źródło trosk i problemów. W psychiatrii rolę takiego ośrodka pełni szpital, w szkolnic­twie – szkoła specjalna, a w opiece społecznej — rozmaite miejsca, od świetlicy po ośrodek zamknięty. Miejsca takie pozwalają na intensywne leczenie i wykorzystanie specyficznych metod (takich jak polityka żetonów), których zastosowanie nie byłoby możliwe w innych warunkach. W ciągu ostatnich lat pojawiły się poważne wątpliwości, co do przydatności ośrodków stałego pobytu, a ich rola wyraźnie zmalała. Oddziela­nie dzieci od ich rodzin i otoczenia jest wielce szkodliwe, dlatego należy zawsze dokładnie rozważyć wszystkie za i przeciw.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!