TERAPIA ZORGANIZOWANA

Podstawowa zasada kontrolowania zachowania głosi, że nagrodą osiaga sie naczme więcej niz karą. Dopiero niedawno zasada ta znalazła swoje odzwiercie­dlenie w terapii dynamicznej (tj. interpersonalnej). Wykorzystuje się ją jako punkt wyjścia w krótkoterminowej terapii zorientowanej na rozwiązanie problemu w któ­rej ponadto za warunek skutecznego leczenia uznaje się wiedzę o tym co pragnie oaągnąc klient. Przyjmuje się założenie, że zrozumienie problemu nie jest koniecz­ne, a skupianie się na mm dłużej mz jest to potrzebne, by klient miał poczucie że ał wysłuchany, przynosi czasem skutki odwrotne do zamierzonych.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!