TRENING UMIEJĘTNOŚCI SPOŁECZNYCH

Metodę pokrewną modelowaniu stanowi trening umiejętności społecznych, w którym pomaga się dziecku spostrzec i rozumieć zachowanie innej osoby oraz zareagować na nie w odpowiedni sposób. W przypadku odmowy chodzenia do szkoły celem treningu jest pomoc dziecku w bardziej skutecznym funkcjonowa­niu w sytuacjach interpersonalnych, a co za tym idzie redukcja lęku przed oce­ną ze strony kolegów i (lub) nauczycieli. Podczas treningu ćwiczy się takie umie­jętności, jak słuchanie, ekspresję werbalną i niewerbalną, rozpoznawanie pozycji innych osób oraz pewność siebie.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!