TRUDNA IDEA

Jest to niewątpliwie idea bardzo trudna i — powiedzmy od razu — daleka od realizacji w skali ogólnej. Poza wysokimi kwalifikacjami pedagogicznymi do jej realizacji po­trzeba dobrej znajomości prawidłowości rozwoju psychicznego czło­wieka i dobrej znajomości uczniów. Jedynie jednak z jej pomocą można dokonywać w nauczaniu prawidłowych rozstrzygnięć, ustalać, co jest szkodliwe, co obojętne, co pożądane, a co niezbędne. Omawiając inne koncepcje (nauczania problemowego, nauczania programowanego), zwracaliśmy uwagę, że do rozstrzygnięć spraw wątpliwych są potrzebne założenia dodatkowe bądź idee nadrzędne. Nauczanie stymulujące rozwój jednostki stanowi właśnie taką ideę.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!