TRUDNOŚCI W WYBORZE

Trudności w wybraniu właściwego sposobu pomocy dzieciom z takimi zabu­rzeniami wynikają z różnorodności stosowanych definicji. W badaniach często zajmowano się dziećmi z różnymi typami zaburzeń, stąd nie jest łatwo porówny­wać wyniki tych studiów. Zaproponowana przez nas klasyfikacja ułatwia dia­gnozę oraz zaplanowanie skutecznej interwencji. Kiedy istnieje podejrzenie istnienia deficytów uwagi, należy w pierwszym rzędzie ustalić, czy i w jakim stopniu obecne są symptomy opisane . W środowisku szkolnym przy dokonywaniu oceny często porównuje się badane dzieci z ich rówieśnikami, a uzyskana w ten sposób różnica jakościowa w intere­sujących nas dziedzinach stanowi dobry punkt wyjścia.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!