TYP WZORCÓW ZACHOWAŃ

Tego typu wzorce zachowań spotyka się często u dzieci wyjątkowo drobnych i najwidocz­niej niedożywionych, wykazujących opóźnienia w rozwoju fizycznym o podłożu nieorganicznym. W innym otoczeniu dzieci te zwykle mają nienasycony apetyt i co charakterystyczne, gdy nie są pod opieką rodziców, bardzo szybko rosną i przybierają na wadze. Wyniki najnowszych badań wskazują, że utrzymujące się problemy z karmieniem we wczesnym okresie życia dziecka mogą spowodować jego słabsze funkcjonowanie intelektualne w porównaniu z rówieśnikami (Puckering i in., 1995). Najlepszym sposobem uniknięcia potencjalnego zagrożenia jest ustalenie przyczyny trudności w interakcjach i usunięcie jej. Należy przy tym pamiętać, że trudności mają charakter interakcyjny, trzeba zatem dokładnie zbadać zarówno udział rodzica, jak i dziecka. Zaproponowane rozwiązanie mu­si uwzględniać obie strony. Często leczenie przybiera formę wspólnej zabawy, stwarzającej okazję do pozytywnych interakcji, jako punktu wyjścia dla skutecz­nej interwencji.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!