TYPOWY PRZYKŁAD

Jeśli dziecko odmawia chodzenia do szkoły, ponieważ dom oferuje więcej atrakcji (np. oglądanie telewizji, wylegiwanie się w łóżku, granie na kompute­rze), sugeruje się terapię rodzinną oraz systematyczne i konsekwentne stosowa­nie nagród i kar. W podobnych przypadkach dochodzi często do konfliktu po­między członkami rodziny, którzy nie zgadzają się co do sposobu rozwiązania problemu. Typowym przykładem jest sytuacja, kiedy jeden z członków rodziny proponuje twardą politykę, a inny wskazuje na potrzebę okazania współczucia i pobłażliwości. W efekcie dziecko ponownie skupia na sobie uwagę rodziców, a ich postępowanie staje się niekonsekwentne. Systematyczne i konsekwentne stosowanie nagród może dotyczyć korzystania z komputera i telewizora, wypła­cania kieszonkowego, zezwalania na wyjście z domu oraz kupowania zabawek.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!