TYPY UCZNIÓW ODMAWIAJĄCYCH CHODZENIA DO SZKOŁY

Hersov (1977, s. 458-9) przedstawia typowy obraz zjawiska odmowy chodze­nia do szkoły, łatwy do rozpoznania dla osób, które wcześniej zetknęły się z po­dobnym problemem.Trudności zaczynają się zazwyczaj od ogólnikowych narzekań na szkołę lub niechęci do uczęszczania na zajęcia, stopniowo przeradzając się w całkowitą odmowę pójścia do szkoły i pozostania na jej terenie pomimo perswazji, usil­nych próśb, oskarżeń i kar ze strony rodziców, presji nauczycieli, lekarza rodzin­nego oraz przedstawicieli kuratorium oświaty. Zachowaniom tym często towa­rzyszą wyraźne oznaki lęku, a czasami nawet paniki, które pojawiają się wraz ze zbliżającym się momentem wyjścia do szkoły. Większość dzieci nie jest wówczas w stanie wyjść z domu. Wiele z tych, które wychodzą, zawraca w połowie drogi, a niektóre natychmiast opuszczają szkołę i wracają przestraszone do domu.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!