U MŁODSZYCH I STARSZYCH DZIECI

Jadłowstręt psychiczny rzadko pojawia się przed okresem dojrzewania. Jeśli objawy utraty wagi i niechęci dojedzenia występują u młodszych dzieci, przed postawieniem diagnozy o jadlowstręcie psychicznym należy bezwzględnie wyeli­minować możliwość, ze cierpią one na dolegliwość fizyczną. U młodszych dzie­ci problemy jelitowe mogą łatwo sprawiać wrażenie anoreksji, stąd konieczność zachowania ostrożności. Decydującym czynnikiem przy stawianiu diagnozy w tej, jak i w innych grupach wiekowych, jest zaburzony obraz własnego ciała.Na jadłowstręt psychiczny cierpi 0,1-0,2% nastolatków (Whitaker i in., 1990), przy czym u dziewcząt występuje on dziesięciokrotnie częściej niż u chłopców (Lutas i in., 1991). U młodszych dzieci problem ten pojawia się znacznie rza­dziej, ale tutaj proporcja chłopców sięga 30% (Jacobs i Isaacs, 1986). Ciekawe jest pytanie, czy napięcia związane z życiem we współczesnym świecie powodu­ją ciągły wzrost liczby zachorowań na anoreksję.

Witaj na moim blogu! Poświęconym tematyce hobby! Znajdziesz tutaj wiele ciekawych sposobów na spędzanie czasu wolnego! Zapraszam do czytania!